Giá VLXD

Giá ống cống

 Giá ống cống

STT
TÊN SẢN PHẨM
ĐVT
ĐƠN GIÁ
STT
TÊN SẢN PHẨM
ĐVT
ĐƠN GIÁ
ÔNG CỐNG BÊ TÔNG CÁC LOẠI
1
Ống cống BT Ф 2000 ± CT 2 lớp sắt 10
1 m
 2,300,000
17
Ống cống BT Ф  750 CT 1 lớp sắt 6
1 m
 550,000
2
Ống cống BT Ф 2000 ± CT 2 lớp sắt 8
1 m
 2,100,000
18
Ống cống BT Ф  600 bát CT 1 lớp sắt 8
1 m
400,000
3
Ống cống BT Ф 1500 ± CT 2 lớp sắt 10
1 m
 2,000,000
19
Ống cống BT Ф  600 bát CT 1 lớp sắt 6
1 m
 350,000
4
Ống cống BT Ф 1500 ± CT 2 lớp sắt 8
1 m
 1,800,000
20
Ống cống BT Ф  600 ± CT sắt 8
1 m
400,00
5
Ống cống BT Ф 1250 ± CT 2 lớp sắt 10
1 m
 1,500,000
21
Ống cống BT Ф  600 ± CT sắt 6
1 m
350,000
6
Ống cống BT Ф 1250 ± CT 2 lớp sắt 8
1 m
 1,300,000
22
Ống cống BT Ф 500 ± CT sắt 6 TTC
1 m
400,000
7
Ống cống BT Ф 1000 ± CT 2 lớp sắt 10
1 m
 1,250,000
23
Ống cống BT Ф 500 ± CT sắt 6 TTB
1 m
 350,000
8
Ống cống BT Ф 1000 ± CT 2 lớp sắt 8 
1 m
1,100,000
24
Ống cống BT Ф 500 ± CT sắt 6 TTA
1 m
300,000 
9
Ống cống BT Ф 1000 ± CT 1 lớp sắt 8 
1 m
900,000
25
Ống cống BT Ф  400 CT sắt 6 TTC
1 m
 270,000
10
Ống cống BT Ф 800 bát CT 2 lớp sắt 8
1 m
 850,000
26
Ống cống BT Ф  400 CT sắt 6 TTA
1 m
 250,000
11
Ống cống BT Ф 800 bát CT 2 lớp sắt 6,8
1 m
 800,000
27
Ống cống BT Ф  400 Không cốt thép
1 m
 220,000
12
Ống cống BT Ф  800 bát CT 1 lớp sắt 8
1 m
 750,000
28
Ống cống BT Ф  300 CT sắt 6 TTC
1 m
 170,000
13
Ống cống BT Ф  800 bát CT 1 lớp sắt 6
1 m
720,000 
29
Ống cống BT Ф  300 CT sắt 6 TTA
1 m
150,000
14
Ống cống BT Ф  800 ± CT 1 lớp sắt 8
1 m
 750,000
30
Ống cống BT Ф  300 Không cốt thép
1 m
130,000
15
Ống cống BT Ф  800 ± CT 2 lớp sắt 6
1 m
720,000 
31
 Ống cống BT Ф  200 Không cốt thép
1 m
110,000
16
Ống cống BT Ф  750 CT 1 lớp sắt 8
1 m
 600,000
32
 Ống cống BT Ф  150 Không cốt thép
1 m
 90,000
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẾ CỐNG BÊ TÔNG MAC 200
1
Đế cống BT Ф  2000 CT Ф 10
Chiếc
 500,000
9
Đế cống bê tông Ф 400 to CT
Chiếc
 60,000
2
Đế cống BT Ф  1500 CT Ф 10
Chiếc
 400,000
10
Đế cống bê tông Ф 400 nhỏ CT
Chiếc
 45,000
3
Đế cống BT Ф 1250 CT Ф 10
Chiếc
 300,000
11
Đế cống bê tông Ф 400 không cốt thép
Chiếc
 45,000
4
Đế cống BT Ф 1000 CT Ф 10
Chiếc
 250,000
12
Đế cống bê tông Ф 300 to CT
Chiếc
 55,000
5
Đế cống bê tông Ф 800 CT
Chiếc
 180,000
13
Đế cống bê tông Ф 300 không cốt thép
Chiếc
 45,000
6
Đế cống bê tông Ф 600 to CT
Chiếc
 150,000
14
Đai công bê tông Ф 1000 CT Ф 5
Chiếc
 65,000
7
Đế cống bê tông Ф 600 nhỏ CT
Chiếc
 100,000
15
Đai công bê tông Ф 1250 CT Ф 5
Chiếc
 75,000
8
Đế cống bê tông Ф 600 không cốt thép
Chiếc
 80,000
16
Đai công bê tông Ф 2000 CT Ф 5
Chiếc
 85,000

BTV. Việt
Các tin khác
[Quay lại]
Ngày tháng
Thứ 5, 29/09/2016, 22:23 PM
Thời tiết
Giá vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Tỷ giá

 

Lên đầu